Drobečková navigace

O nás > Služby > Audit

Audit

Provádíme audity účetních závěrek jak u podnikatelských subjektů, tak v neziskové sféře. Ověřujeme jak klasické individuální účetní závěrky ke konci účetního období, tak i konsolidované účetní závěrky, mimořádné závěrky a provádíme také ostatní ověřovací zakázky jako jsou např. audity pro zvláštní účely při ověření využití prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu.

Cílem auditu je posílit důvěru předpokládaných uživatelů v účetní závěrku. Tomuto účelu slouží výrok auditora, v němž se auditor vyjadřuje k tomu, zda je účetní závěrka ve všech významných ohledech sestavena v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví. Pro účely výroku musí auditor získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významnou nesprávnost.